FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งว่านเหลือง ม.2 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย ตกเป็นช่วงๆตลอดทั้งวัน

วันที่ 4 ต.ค. 2558 14:52:58

บ.ทุ่งว่านเหลือง ม.2 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย ตกเป็นช่วงๆตลอดทั้งวัน_นายวินัย ฉิมกลีบ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel