กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งดินกลุ่ม ม.3 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้25มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มมีหมอกควันเล็กน้อยไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 07:59:35
 
บ.ทุ่งดินกลุ่ม ม.3 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้25มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มมีหมอกควันเล็กน้อยไม่มีฝนเมื่อวานมีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย_นายเซียน ชำนาญดง

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS