กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แถวคลอง ม.1 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 165 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฟ้าปิด ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 13:14:39

บ.แถวคลอง ม.1 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 165 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฟ้าปิด ไม่มีฝนตก_นายสมบูรณ์ เวชกรรม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS