กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
แร่
เอกสารและรายงานด้านแร่


image แร่ในชีวิตประจำวัน
image แร่ (Mineral)
image การจำแนกทรัพยากรแร่ (Mineral Resource and Reserve Classification)
image คู่มือแนวทางการประเมินปริมาณทรัพยากรแร่
image อัญมณี/รัตนชาติ (Gems or Gemstones) ตอนที่ 1
image งานสำรวจขั้นรายละเอียด สำนักทรัพยากรแร่
image วิธีการสำรวจแร่
image การศึกษาการกําเนิดธาตุหายากในหินแกรนิต บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทย
image แร่ (MINERAL) คู่มือสื่อการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา
image งานโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
image การกำเนิดแหล่งแร่
image การสำรวจแร่เบื้องต้น ขั้นกึ่งรายละเอียด และขั้นรายละเอียด
image หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านแร่
image วิธีการสืบค้นข้อมูลแร่เบื้องต้น
image การทดสอบแร่ทองแดง
image การทดสอบแร่เบื้องต้น
image รายงานและเอกสารเผยแพร่ตามประเภทแร่
image แผนที่ทรัพยากรแร่
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS