กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เกาะใหญ่ ม.24 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 07:54:01

บ.เกาะใหญ่ ม.24 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายป๋อง เวียงแหล่ม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS