กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
ความรู้เรื่องซากดึกดำบรรพ์
เอกสารและรายงานด้านซากดึกดำบรรพ์


image ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์
image คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี ภูเก้า-ภูพานคำ อุทยานครีเทเชียส
image คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว
image คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี รอยย่ำและทางเดิน
image คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ภูแฝก จังหวัดกาฬสินธุ์
image คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี อุทยานแห่งชาติ-ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก
image คู่มือผู้เล่าเรื่อง อาณาจักรไดโนเสาร์นกกระจอกเทศ แห่งท่าอุเทน เมืองนครพนม
image พ.ร.บ. คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 กฎหมายลำดับรองและอนุบัญญติ
image พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกบรรพ์ พ.ศ.2551
image พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกบรรพ์ พ.ศ.2551 กฎหมายลำดับรองและอนุบัญญัติ
image BRACHIOPOD SITE OF THE AO NAM AREA, LAEM SAK SUBDISTRICT, AO LUEK DISTRICT, KRABI PROVINCE, SOUTHERN THAILAND
image ฟอสซิลหมาหมี
image เอปโคราชบรรพบุรุษอุรังอุตังสกุลและชนิดใหม่ของโลก
image ไม้กลายเป็นหินจังหวัดตาก
image หอยขมดึกกำบรรพ์อายุ 13 ล้านปี
image รอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS