กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ชาติตระการ ม.1 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆเล็กน้อย ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 07:11:14

บ.ชาติตระการ ม.1 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆเล็กน้อย ไม่มีฝนตก_นางไพรัตน์ อ่อนแต้ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS