กรมทรัพยากรธรณี
Download Geological Maps by Province


 
แผนที่ธรณีวิทยารายจังหวัด (Geological maps by province)
 
 
 
           ภาคกลาง (Central)
 
 
           ภาคใต้ (South)
 
 
 
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS