กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งคำ ม.2 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกทั้งคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 11:31:41

บ.ทุ่งคำ ม.2 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกทั้งคืน_นายทวี ทิพย์หมึก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS