กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยนา ม.20 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_เวลา 11.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย สลับตกหนักเป็นช่วงๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 12:44:41

บ.ห้วยนา ม.20 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_เวลา 11.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย สลับตกหนักเป็นช่วงๆ_นายปราณี พลเยี่ยม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS