กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เนินคีรี ม.10 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_เวลา 07.00-17.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. มีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 18:03:01

บ.เนินคีรี ม.10 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_เวลา 07.00-17.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. มีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว_นายนิยม ป้อมคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS