FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งดินหลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_เวลา 07.00-14.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. วันนี้มีฝนตกเล็กน้อยจากเช้าถึงบ่าย ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว ท้องฟ้ามืดครึ้ม

วันที่ 12 ต.ค. 2558 18:05:01

บ.ทุ่งดินหลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_เวลา 07.00-14.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. วันนี้มีฝนตกเล็กน้อยจากเช้าถึงบ่าย ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว ท้องฟ้ามืดครึ้ม_นายเชียน ชำนาญดง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel