FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บราชดำริ ม.16 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศเริ่มเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 07:57:45

บ.ราชดำริ ม.16 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศเริ่มเย็น_นายหนูอร เชื่อนาหว้า
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel