FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไร่ใน ม.4 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์_เย็นวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

วันที่ 14 ต.ค. 2558 19:28:42

บ.ไร่ใน ม.4 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานสน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์_เย็นวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายสุชิน สาดเผือก
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel