กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยใหม่ ม.9 ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตั้งแต่ 15.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 16:50:00

บ.ห้วยใหม่ ม.9 ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตั้งแต่ 15.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม._นายจเร ยับ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS