FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ้านส้าน ม.8 ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศเริ่มหนาว และมีหมอกลงในตอนเช้า

วันที่ 18 ต.ค. 2558 10:39:51

บ.บ้านส้าน ม.8 ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศเริ่มหนาว และมีหมอกลงในตอนเช้า_นายรังสรรค์ ต๊ะหล้า
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel