กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองบัวคำ ม.4 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.ลำปาง_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 14:30:58

บ.หนองบัวคำ ม.4 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.ลำปาง_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศเย็น_นายทองสุข ศรีบุญเรือง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS