กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เหมืองทอง ม.5 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 2 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 07:31:32

บ.เหมืองทอง ม.5 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 2 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก_นายประมวล รัตนะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS