กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำอ้อม ต.น้ำชุม อ.หล่มสุก จ.เพชรบูรณ์_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เวลา 15.30 - 16.10 น. มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 16:18:37

บ.น้ำอ้อม ต.น้ำชุน อ.หล่มสุก จ.เพชรบูรณ์_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เวลา 15.30 - 16.10 น. มีฝนตกเล็กน้อย_นายวิเชียร ตุ้มทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS