FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เนินขาม ม.11 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_บ่ายนี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออก

วันที่ 22 ต.ค. 2558 15:38:31

บ.เนินขาม ม.11 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_บ่ายนี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออก_นายสมถวิล ตาไธสง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel