FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองเพลิน ม.9 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00-18.15 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ช่วงบ่ายมีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 22 ต.ค. 2558 18:15:50

บ.คลองเพลิน ม.9 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00-18.15 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก ช่วงบ่ายมีฝนตกเล็กน้อย นายสาคร สร้อยลา

 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel