FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองจันทร์หอม ม.2 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์__เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 10:12:49

บ.หนองจันทร์หอม ม.2 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์__เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก_นายธนกร จิตต์งามขำ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel