กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไสอ้อย ม.6 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรธรรมราช_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีหมอกควันหนา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 10:18:00

บ.ไสอ้อย ม.6 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรธรรมราช_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีหมอกควันหนา_นางพรทิพย์ ทองเหลือง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS