FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งแดง ม.1 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีเมฆมาก

วันที่ 25 ต.ค. 2558 10:32:12

บ.ทุ่งแดง ม.1 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีเมฆมาก_นายเดชฤทธิ์ ขุนแก้ว_นายเดชฤทธิ์ ขุนแก้ว
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel