FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอนมะกอก ม.3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก

วันที่ 25 ต.ค. 2558 10:22:07

บ.ดอนมะกอก ม.3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก_นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวเผื่อน
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel