กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ในหาน ม.1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 10:23:18

บ.ในหาน ม.1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก_นายอวบ จำเริญสุข
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS