กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาหลัก ม.7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อคืนมีฝนตกปานกลาง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:25:22

บ.เขาหลัก ม.7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย เมื่อคืนมีฝนตกปานกลาง นายสันติ เศรษฐ์บุรี

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS