กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตับเต่า ม.2 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย_สภาพอากาศในขณะนี้้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 06:49:56

บ.ตับเต่า ม.2 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย_สภาพอากาศในขณะนี้้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น_นายนัฐพงษ์ ผัดเรือน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS