กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใสประดู่ ม.3 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เป็นช่วง ตั้งแต่ 9.00 น.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:07:36

บ.ใสประดู่ ม.3 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เป็นช่วง ตั้งแต่ 9.00 น._นายวิชิต ราชแก้ว และนายสุรพงษ์ เกลาฉีด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS