กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าแซะ ม.2 ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_ปริมาณน้ำฝนปัจจุบันวัดได้ 20 มม. วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:14:41

บ.ท่าแซะ ม.2 ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_ปริมาณน้ำฝนปัจจุบันวัดได้ 20 มม. วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ตลอดทั้งวัน_นางวิภาวี มัชฌิวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS