กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งรี ม.6 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี__เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 16:08:40

บ.โป่งรี ม.6 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี__เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก_นายทวี ทองเชื้อ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS