กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่นาเติงใน ม.2 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_วันนี้ช่วงเช้าท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว มีฝนตกในช่วงเวลา 15.00 น. -17.00 น. ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 18:12:21

บ.แม่นาเติงใน ม.2 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_วันนี้ช่วงเช้าท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว มีฝนตกในช่วงเวลา 15.00 น. -17.00 น. ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว_นายสมชาย พงษ์เทพ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS