กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 10:21:12

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก_นายวิทยาปริสาวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS