กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พุกร่าง ม.6 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 16:17:29

บ.พุกร่าง ม.6 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก_นายโกมิน ม้วนมอ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS