กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่บอน ม.4 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:18:51

บ.แม่บอน ม.4 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย นายนิคม วุฒิกิจ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS