กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ศิลางาม ม.10 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 14:21:10

บ.ศิลางาม ม.10 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก_นายจิตรณรงค์ ใหม่ยิ้ม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS