กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ขุมมุด ม.4 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ สลับหยุดตั้งแต่ 14.00 น.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 17:23:30

บ.ขุมมุด ม.4 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ สลับหยุดตั้งแต่ 14.00 น._นายเสวก สิทธิการ


IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS