กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองแดง ม.5 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 07:48:47

บ.หนองแดง ม.5 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น_นายอินส่อง แสงน้อย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS