FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาแก้ว ม.2 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศีธรรมราช_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ช่วงบ่ายมีฝนตกเล้กน้อย ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว

วันที่ 11 พ.ย. 2558 19:10:11

บ.เขาแก้ว ม.2 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศีธรรมราช_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ช่วงบ่ายมีฝนตกเล้กน้อย ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว_นางสุภาณี วิชัยพล
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel