กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางเหนือ ม.6 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำเเพงเพชร_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 17:57:20

บ.ปางเหนือ ม.6 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำเเพงเพชร_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นายดำรงค์ คล้ามบุตร

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS