กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งแต ม.1 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศหนาว ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:00:53

บ.ทุ่งแต ม.1 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศหนาว ไม่มีฝนตก_นายสิทธิ์ นามวงค์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS