FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เนินดินแดง ม.4 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว ช่วงเย็นนี้มีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 17 พ.ย. 2558 18:24:28

บ.เนินดินแดง ม.4 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว ช่วงเย็นนี้มีฝนตกเล็กน้อย_นายมานพ เอี่ยมป้อ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel