FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บุ่งเตย ม.2 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน

วันที่ 21 พ.ย. 2558 10:37:14

บ.บุ่งเตย ม.2 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน_นายสำรวย มากมี
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel