กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาส้อง ม.11 อ.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:20:37

บ.นาส้อง ม.11 อ.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายวิทร สุขเกษม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS