กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังเลา ม.1 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:30:38

บ.วังเลา ม.1 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน_นายสมบูรณ์ เจริญทรัพย์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS