กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่างิ้ว ม.1 ต.ท่างิ้ว เ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 14:25:30

บ.ท่างิ้ว ม.1 ต.ท่างิ้ว เ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา_นายพงศักดิ์ จันทา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS