กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขามัน ม.11 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_สภาพอากาศช่วงเช้าท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก ช่วงบ่ายท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 16:54:16

บ.เขามัน ม.11 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_สภาพอากาศช่วงเช้าท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก ช่วงบ่ายท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน_นายสุริยัน มิ่งใหม่
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS