กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ควนลม ม.3 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 17:11:43

บ.ควนลม ม.3 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นายสุรพงศ์ เกลาฉีด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS