FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ด่าน ม.5 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย มีลมแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 18:06:24

บ.ด่าน ม.5 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย มีลมแรง_นายโสภณ บัวทองเรือง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel