กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยลึก ม.2 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยในช่วงเช้า มีลมแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 10:54:52

บ.ห้วยลึก ม.2 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยในช่วงเช้า มีลมแรง_นายโสภณ ชุมสุด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS